Alla oleva suomennos on epävirallinen käännös säännöistä, taistelutoiminnassa aina pätee virallinen englannin kielen versio Drachenwaldin (Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän alue) säännöistä, jotka löydät seuraavasta osoitteesta:
http://www.drachenwald.sca.org/drupal/sites/default/files/Marshal_s%20Handbook_8_1_2016.pdf

Käännöstyö on vielä kesken, joten tähän päivittyy hiljalleen lisää tekstiä. Käännös on aloitettu tärkeimmiksi näkemistä osiosta.

Tekstissä kohdat jotka on merkitty [DW] koskevat vain Drachenwaldin aluetta. Muut säännöt ovat käytössä ympäri maailman.

 

Sisällysluettelo:

I. Auktorisoinnin vaatimukset
A. Yleistä
B. Alaikäisen auktorisointi
II. Luetellut säännöt
III. Taistelun yleissäännöt
A. Yleinen informaatio
B. Taistelukentällä käyttäytyminen
C. Osuma-alueet
IV. Aseiden ja kilven käyttö
V. Iskujen tunnustaminen
VI. Haarniskavaatimukset
VII. Aseiden vaatimukset
A. Yleistä
B. Yhdenkädenaseet
C. Yhdenkäden massa-aseet
D. Kahdenkäden lyömäaseet
E. Rottinkikeihäät
F. Lasikuitukeihäät
G. Heittoaseet
VIII. Sotakoneet

III. TAISTELUN YLEISSÄÄNNÖT
A. Yleinen informaatio
1. Tapahtumien omien sääntöjen tulee noudattaa turnajaisiltaan, sodiltaan yleisten sääntöjen ja vaatimusten, Rules of the Lists mukaan.
2. Jokaisella kuningaskunnalla tulee olla vähimmäisvaatimukset haarniskoille ja aseille täyttäen Seuran antamat vähimmäisvaatimukset. Jokainen kuningaskunta voi edellyttää lisäksi laajempia ja/tai tiukempia vaatimuksia.
a. Kaikkien taistelijoiden, jotka taistelevat SCA:n tapahtumissa ja taisteluharjoituksissa, tulee varmistaa että heidän haarniska ja aseet on tarkastettu marskilla.
b. Vaikka marski onkin tarkastanut varusteet, tulee jokaisen taistelijan olla vastuussa omien varusteiden kunnosta. Jokaisella taistelajja on velvollisuus näyttää hänen varusteensa marskeille ja muille taistelijoille, jotta he voivat varmistua hänellä olevan sääntöjen mukaiset varusteet.
3. Jollei muuta ole ilmoitettu, on autokraatin edustaja taistelukentällä vastuumarskina.
4. [DW] Drahcenwaldin kuningaskunnassa vierailevien tulee muokata haarniskansa kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä Drachenwaldin tapahtumasta tai taisteluharjoituksista lähtien kuningaskunnan vaatimusten mukaiseksi. Kaikkien aseiden tulee täyttää Drachenwaldin vaatimukset.
B. Taistelukentällä käyttäytyminen
1. Vastustajan lyöminen liiallista voimaa käyttäen on kielletty.
2. Jokaisen taistelijan tulee totella marskien komentoja tai heidät poistetaan kentältä ja heihin voidaan kohdentaa kurinpitotoimia. Erimielisyydet marskin kanssa kentällä tulee selvittää toimintatavoilla jotka löytyvät kohdasta ‘Valitukset ja seuraamukset marskeille’ .
3. Jokaisen taistelijan tulee hallita malttinsa koko ajan.
4. Kuullessaan huudon ”HOLD” tulee kaiken taistelun lakata VÄLITTÖMÄSTI.
5. Taistelija ei saa osallistua taistelutoimintaan ollessaan alkoholin tai huumeiden vaikutuksenalaisena (mukaanlukien, mutta ei rajoittuen: lääkärin määräämää huumaavaa lääkettä, laittomasti hallussapidettyä huumaavia aineita).
6. Kaikki käytös joka hyödyntää hyväkseen vastustajan ritarillista käytöstä, turvallisuutta tai muuten harkitusti käyttää epäoikeutettuja hyötyä vastustajasta on kielletty.
7. Taistelija ei saa lyödä avutonta vastustajaa.
8. Taistelija joka saavuttaa epäreilua hyötyä toistuvasti tulemalla ”avuttomaksi” (esimerkiksi kaatumalla maahan tai menettämällä aseensa) voidaan, Marskin antaman asianmukaisen varoituksen jälkeen, pakottaa luovuttamaan taistelu seuraavan kyseenkaltaisen käyttäytymisen tapahtuessa. Velvollisuus on tässä asiassa Marskilla, ei vastustajalla. Kuitenkin vastustaja voi pyytää Marskilta että ottelua jatketaan.
9. Pitkäaikainen ilmeinen kontakti taistelijan kehon (kädet, jalat, raajat, torso ja pää) ja vastustajan kehon välillä on kielletty. Hetkellinen tarkoitukseton kontakti on odotettavaa ja hyväksyttävää taistelussa.
10. Tahallinen iskeminen vastustajan päähän, raajoihin tai torsoon kilvellä, aseen varrella tai millään kehon osalla on kielletty.
[DW] ”Iskeminen” on tässä määritelty äkkinäiseksi liikkeeksi selkeällä terävällä iskulla, joka voi tulla pucnh-block torjunnasta.
11. Tarkoituksellinen vastustajan kampitus on kielletty.
12. Vastustajan kehoon, kilpeen tai aseen lyöntiterään tarttuminen on kielletty.
13. Tarkoituksellisesti vastustajan sallittujen alueiden ulkopuolelle iskeminen on kielletty.
14. [DW] Vaaditun haarniskanosan menettäminen tai epäkuntoon joutuminen pysäyttää taistelun välittömästi.
Joukkotaisteluissa taistelijan tulee poistua kentältä välittömästi. Epäkuntoinen haarniska pitää korjata ja uudelleen tarkastuttaa marskilla käyttöä varten. .
15. [DW] Vastustajan, joka on polvillaan, kiertäminen taistelussa on kielletty. Hyökkääjä ei saa laittaa etummaista jalkaansa vastustajan lantiolinjan taakse tai hänen pitää vähintään yksi jalka pitää vastustajan polvien välissä.
16. [DW] Jos taistelija on erimieltä ottelun tuloksesta, hänen tulee selvittää epäkohta ennen kentältä pois siirtymistä. Kentältä/kehästä pois siirtyminen lasketaan hyväksytyksi tulokseksi.
C. Osuma-alueet
1. Torso: Koko keho lantioluiden yläpuolelta, poislukien pää ja kädet, mutta mukaanlukien nivuset, olkapäänlevyt ja niskan ja olkapäiden välinen alue.
2. Kasvot: Alue leuasta pään etupuolen puoliväliin ja sivuilta rajoittuen korvien väliin.
3. Pää: Koko pää ja kaula/niska alue lukuunottamatta kasvoja kuten yllä kuvailtiin.
4. Reisi: Alue jalassa alkaen tuuman polven yläpuolelta lantioluun alapuolelle.
5. Lantio: Alue lantioluun alaosasta lantion suoliluuharjanteeseen (iliac crest).
6. Olkapää: Olkapään luusta alaspäin suorassa linjassa kainalon yläosaan.
7. Kädet: Olkapäästä tuuman (2,5cm) verran ranteesta ylöspäin.
8. Lyöntejä jotka tulevat sallittujen osuma-alueiden ulkopuolelle ei lasketa, ellei sallimatonta aluetta ole tahallisesti tuotu torjumaan lyöntiä.
D. [DW] Melee/Sota säännökset
Nämä lisäsäännöt on tehty käytettäväksi Drachenwaldissa käytävissä melee/sota skenaarioissa.
1. Emme halua elävöittää aitoa keskiaikaista taistelua. Samat vaatimukset ritarillisuudesta ja kohteliaisuudesta mitkä on aiemmin listattu tulee säilyttää joukkotaisteluissa.
Jokainen joka ei suostu käyttämään sääntöjä jotka on listattu tässä, tai Seuran säännöissä, tulee poistaa kentältä.
2. “Kill from behind” (eli takaapäin tappaminen) tehdään laittamalla aseesi vastustajan visiirin eteen ja huutamalla kuuluvalla äänellä ”Kill from behind”. Isoja aseita tai keihästä käyttäessä varsi laitetaan vastustajan olkapäälle ja huudetaan ”Kill from behind”. Useita tappoja ei voi tehdä kiirehtimällä taputtelemalla toisten olkapäitä. Jokainen tappo on yksittäinen taistelu ja vie tietyn ajan.
3. ”Kill from behind” on sallittu oletuksena, mutta sen käytöstä pitää ilmoittaa kaikille osallistujille.
4. “Kill on the ground” (eli maahan tappaminen) tehdään laittamalla aseesi kohti maassa makaavaa vastustajaa ja huutamalla ”kill on the ground”. Kaatunutta vastustajaa lyöminen on ankarasti kielletty.
5. ”Kill on the ground” on sallittu oletuksena, mutta sen käytöstä pitää ilmoittaa kaikille osallistujille.
6. Enintään neljä taistelijaa saa hyökätä yksittäistä taistelijaa vastaan, paitsi tilanteissa joissa yksikkö on mukana taistelussa.
7. Yksikkö on määritelty olevan vähintään kolme taistelijaa yhdessä.
8. Yksikön kanssa taistelussa oleminen määritellään yksikön pisimmän aseen kantaman mukaan. Kun taistelija on mukana taistelussa yksikön kanssa, koko yksikkö lasketaan kuuluvan taisteluun.
9. Yksittäisen vastustajan kanssa taistelussa mukana oleminen määritellään pisimmän aseenkantaman, joko taistelijan tai vastustajan, ja vastustajan tulee olla huomannut lähestyvä taistelija. Huomaamiseksi voidaan laskea kääntyminen kohti vastustajaa, sanallinen ilmoitus huomaamisesta tai suoraan vastustajaan katsominen.
10. Taistelussa mukana olemiseksi voidaan laskea myös jos vastustaja ja taistelija ovat tietoisia toisistaan ja siitä että heitä voidaan lyödä, kuten esimerkiksi tilanteessa jossa yksiköt ovat taistelussa.
11. Jos olet taistelussa mukana vastustajan kanssa joka kääntyy pois päin sinusta, voit lyödä häntä niin kauan kuin hän on aseesi kantamalla. Jos hän pääsee kantaman ulkopuolelle tulee häntä lähestyä uudelleen niin että hän huomaa sinut.
12. Taistelija joka menettää aseensa ei ole ”avuton” ja näin ollen Hold -huutoa ei tarvitse käyttää.

VI. HAARNISKAVAATIMUKSET
A. Kaikkien osallistujien taistelukentällä tulee täyttää minimivaatimukset haarniskoista haarniskoitua ottelua varten. Tämä koskee myös, taistelujousiampujia, sotakoneiden miehistöä ja muita taistelijoita. Tämä ei koske marskeja (marshal), vedenkantajia tai välskäreitä (chirurgeon). Kaikkien auktorisoitujen taistelijoiden ja valtuutettujen marskien tulee naamioida, peittää tai poistaa kaikki nykyaikaiset yritysten logot ja urheiluvarusteet ellei ne ole tarpeellisia lääketieteellisistä syistä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää keskiaikaisen tapahtuman vaikutelman ja tunnelman säilyttämiseen.
B. Kypärät
1. Kypärien tulee olla valmistettu teräksestä, jonka paksuus ei saa olla vähempää kuin 1.6mm, tai vastaavasta materiaalista. Vaihtoehtoiset materiaalit, kuten ruostumaton teräs, messinki, pronssi tai samankaltaiset materiaalit, ovat sallittuja kunhan niiden materiaali on rakenteellisesti vastaava kuin 1.6mm teräs. Kypärän massa on tärkeä osa kypärän antamaa suojaa. Sen takia titaania, lasikuitua, alumiinia tai muita ultra-kevyitä materiaaleja ei voi käyttää paitsi jos ne ovat vastaavia massaltaan, lujuudeltaan ja painoltaan kuin 1.6mm teräs. Todistus valmistustekniikasta, materiaalista ja vastaavuudesta tulee näyttää KEM:lle (Knight Earl Marshal) hyväksymistä kuningaskunnan alueella käyttämistä varten.
Jos kypärän yläosa on tehty spun-metal menetelmällä, tulee paksuuden olla 14 gaugea.
2. Kaikki liitokset tai saumat tulee valmistaa yhdellä tai useamman yhdistelmällä seuraavista tavoista, pitävillä hitsauksilla ja niiteillä:
a. Hitsattuna sisältä ja ulkopuolelta.
b. Hitsattuna yhtenä läpiulottuvana saumana.
c. Limittäisissä liitoksissa hitsattuna tai juotettuna molempien kappaleiden reunoista.
d. Kypärät tulee niitata rautaisilla tai teräksisillä niiteillä enintään 63,5 mm väleillä tai vastaavalla niittaustekniikalla. Ruuvi- ja pop-niittejä, mukaanlukien muut kevyet niitit, ei tule käyttää.
3. Kasvosuojan tulee estää halkaisijaltaan 25.4mm tapin pääseminen läpi mistään kasvosuojan aukosta.
4. Kasvosuojan tulee ylettyä vähintään 25.4mm verran leuan alapuolelle kun pää on pystyssä.
5. Tankoja käytettäessä kasvosuojassa niiden tulee olla vähintään 4.8mm paksuja tai vastaavia. Jos ristiinmenevien tankojen väliin jäävä osuus on vähemmän kuin 50.8mm, voidaan käyttää vähintään 3.18mm paksuja tankoja.
6.Kaikkien avattavien visiirien tulee olla kiinnitettyinä turvallisesti niin, että on häviävän pieni mahdollisuus siihen, että visiiri irtoaa tai aukeaa normaalissa taistelukäytössä.
7. Kypärässä EI saa olla suuria sisäisiä ulokkeita; rakenteellisista välttämättömyyksistä johtuvat pienet ulokkeet tulee pehmustaa. Mitkään metallireunat eivät saa olla teräviä. Kasvosuojan tangot tai verkko ei saa olla kiinnitetty kypärän sisäosiin, ellei kyseessä ole rakenteellisesti korkeatasoista suunnittelua ja ammattitaitoa.
8. Kaikki kypärän osat jotka saattavat tulla kosketuksiin käyttäjän pään kanssa tulee pehmustaa vähintään 12.7mm solumuovilla tai vastaavalla pehmusteella, tai ripustaa niin, että ne eivät tule kosketuksiin käyttäjän pään kanssa taistelun aikana.
Samaan tapaan myös kypärän sisäosat jotka voivat tulla kosketuksiin käyttäjän niskan tai kehon kanssa tulee pehmustaa.
9. Kaikki kypärät tulee varustaa leukaremmillä tai vastaavalla joka estää kypärän irtoamisen paikaltaan taikka metallia koskettamasta käyttäjän naamaa taistelun aikana. Vastaava voi olla, esimerkiksi, bevori tai leukakuppi. ”Tyköistyvä istuvuus” EI ole vastaava. Leukaremmin tulee olla vähintään 12.7mm leveä eikä se saa tulla kypärässä niin että se voisi kuristaa käyttäjän.
C. Silmälasit: silmälasien linssit tulee olla valmistettu särkymättömästä teollisuuden turvalasista tai muovista. Normaalit lasilinssit eivät ole sallittuja. Piilolinssien tai urheilulasien käyttö on vahvasti suositeltua.
D. Niskahaarniska: Niska, mukaanlukien kurkunpää, kaulanikama ja ensimmäinen rintakehän nikama, tulee suojata joko yhdellä tai useamman yhdistelmällä seuraavista ja tulee suojata normaaleissa taistelutilanteissa, mukaanlukien pään kääntäminen, leuan nosto jne.:
1. Kypärä
2. Jäykästä materiaalista tehdyllä kaulasuojalla
3. Rengaspanssarista tai paksusta nahasta tehdyllä kaulurilla (aventail tai camail), joka roikuu tai laskottuu niin että se imee lyönnin voiman.Jos kauluri on kontaktissa kurkunpään, kaulanikaman tai ensimmäisen rintakehän nikaman kanssa, se tulee pehmustaa solumuovilla tai vastaavalla. [DW]
Tämän pehmusteen tulee olla vähintään 12.7mm paksu. Sen ei tarvite olla suoraan kiinnitettynä laskokseen, mutta sen tulee suojata kriittiset alueet riippumatta miten pää on liikkunut. Esimerkiksi hyvin pehmustettu gambesonin kaulus voidaan harkita pehmusteeksi laskokselle, jos se suojaa kriittiset alueet.
4. Paksusta nahasta tehty kauluri solumuovilla tai vastaavalla pehmustettuna. [DW] Pehmusteen pitää olla vähintään 12.7mm paksu.
E. Torso-, olkapää- ja nivussuojat
1. Munuaisten alue ja lyhyet kylkiluut tulee suojata vähintään paksulla nahalla ja 6mm paksulla solumuovilla tai vastaavalla pehmusteella.
2. Miehillä, nivuset tulee suojata vähintään jäykällä urheilukupilla (esim. jääkiekko-, jalkapallo-, karate- tai baseball -suojalla) tai vastaavalla haarniskalla.
3. Naisilla, häpyluun alue tulee suojata solumuovilla, paksulla nahalla tai vastaavalla. Miesten urheilukupin käyttäminen naistaistelijoilla on kielletty.
4. Erilliset rintakupit on kielletty, ellei niitä yhdistä tai ne ole kiinnitetty jäykkään kappaleeseen, kuten paksu nahka tai metallinen rintapanssari.
F. Kämmen ja rannesuojat
Kämmenen ulkopuoli, aina tuuman ranteen alapuolelle molemmissa käsissä mukaan lukien peukalo, tulee suojata jollain seuraavista tai niiden yhdistelmällä:
1. Jäykkä kori- tai kuppikahva, jossa on tarpeeksi tankoja tai paloja estääkseen iskun osumisen sormiin tai kämmenselkään. Jos kori- tai kuppikahva, kilven korikahva tai keskikupurakilpi on käytössä, kyynärvarsisuojan ja/tai osittaisen hanskan tulee suojata loput näkyvillä olevat osat kämmenestä ja ranteesta
2. Jäykästä materiaalista tehty hanska, joko 6mm solumuovilla tai vastaavalla vuorattuna tai suunniteltuna niin että se siirtää mahdolliset vahingolliset iskut pintoihin joista pidetään kiinni.
3. Paksusta nahasta tehty hanska vuorattuna 12mm solumuovilla tai paksulla pehmusteella. (huom. jääkiekkohanska a voidaan pitää vastaavana, mutta se näyttää peittelemättömän nykyaikaiselta; [DW] ja siksi tulee naamioida, jopa silloin kun sitä pidetään kilven takana).
Katujääkiekkohanskat eivät ole vastaavat, niissä pehmustus on pienempi kuin jääkiekkohanskoissa. Katujääkiekkohanskat lasketaan vain pehmusteena.
4. Kilpi, jossa on korikahva tai vastaava. Kilpi itsessään Ei ole tarpeeksi, sillä se suojaa kämmenselän mutta ei sormia, peukaloa tai rannetta. Kilpi yksistään voi olla vastaava täydelle kämmensuojalle jos mikään osa kämmenestä tai ranteesta ole 10.2cm päästä kilven reunasta kun kilpeä käytetään.
5. Taistelujousiampujat ja sotakoneiden miehistöt voivat käyttää vähimmäisenä kämmensuojana ”jousiampujan hanskoja” tai osittaisia hanskoja jotka on tehty jäykästä materiaalista ja vuorattu 6mm solumuovilla tai vastaavalla, kun he käyttävät jousta tai sotakoneita. ”Jousiampujan hanska” koostuu jääkiekkohanskasta josta on sormet leikattu pois tai vastaavasta, joka suojaa kämmenselkää ja rannetta. [DW] Jos jääkiekkohanskaa käytetään tällä tavoin, se pitää naamioida.
G. Käsisuoja
1. Kyynärpään kärki ja luut molemmilta puolin kyynärpäätä tulee suojata jäykällä materiaalilla vuorattuna vähintään 6mm solumuovilla tai vastaavalla pehmusteella. Tämä haarniska tulee kiinnittää niin, että kyynärpää pysyy suojattuna taistelun aikana. Kilpi yksinään on tarpeeksi remmikiinnityksen kanssa, jos kyynärpää on vähintään 10.2cm päässä kilven reunasta normaalissa käytössä.
2. [DW] Käsivarsisuojat tehtynä jäykästä materiaalista vähintään 6mm pehmusteen kanssa ovat vahvasti suositeltuja suojaamaan molempia luita käsivarsissa.
H. Jalkasuojat
1. Polvenpää, tuuman sekä ylä- että alapuolelta, ja molemmilta polven sivuilta tulee suojata jäykällä materiaalilla vuorattuna vähintään 6mm solumuovilla tai vastaavalla pehmusteella. Tämä haarniska tulee kiinnittää niin, että polvi pysyy suojattuna taistelun aikana.
2. Taistelijoiden tulee käyttää kenkiä, jotka takaavat riittävän suojan ja tuen maastoa ja taistelua varten.
I. Kilvet
1. Kilpien reunat tulee peittää nahalla, pehmusteella tai muulla peitteellä tai valmistaa niin, että ne mahdollisimman vähän tekee vahinkoa rottinkiaseille tai toisille taistelijoille.
2. Ruuveja, rautalankoja tai muita esineitä ei saa tulla ulospäin kilvestä enempää kuin 9mm verran ilman pehmustusta. Pyöristettyjä kilvenkupuroita ei lasketa tähän.
3. [DW] Mitään kilpeä ei voi koskaan käyttää aseena.

VII. ASEIDEN VAATIMUKSET
A. Yleistä
1. MITÄÄN METALLIA TAI HYVÄKSYMÄTÖNTÄ JÄYKKÄÄ MUOVIA EI VOI KÄYTTÄÄ MINKÄÄN ASEEN LYÖNTIPINNASSA TAI LYÖNTIPINNOISSA.
2. Yhdellä kädellä käytettävässä pääaseessa tulee olla rannelenkki (tai vastaava turvalaite) joka estää aseen karkaamisen käden ulottuvilta. Kyseiset turvalaitteet eivät ole vaadittuja varsiaseissa joita käytetään yhdellä kädellä tai yhdenkäden vara-aseissa.
[DW] Varsiase tässä tapauksessa on sellainen jossa käden paikka aseen kahvassa voidaan olettaa liikkuvan selvästi taistelun aikana.
3. Varstat ovat ehdottomasti kielletty. [DW] Nyrkkitikarit, eli lyhyet pistoaseet jotka on kiinnitetty hanskoihin, ovat ehdottomasti kielletty.
4. Mekaaniset laitteet jotka tunnetaan nimellä ”sliders” (liu’uttimet), joilla ohjataan tai kuljetetaan keihäitä, ovat kielletty.
5. Kaikissa aseissa tulee olla lyöntiterät ja pistokärjet merkattuna erottuvalla teipillä.
6. Lyöntipinnat aseissa, mukaan lukien kärjet, tulee teipata niin, ettei rottingista pääse tikut työntymään ulos.
7. Kaikki pistokärjet ja lyöntipäät tulee kiinnittää turvallisesti aseisiin.
8. Lyöntipintojen reunat ja päät tulee pyöristää.
9. Missään aseessa ei saa olla teräviä reunoja tai niissä ei saa olla ulkonemia joiden poikkileikkaus on vähintään 31.8mm läpimitaltaan. Väistimet, pommelit, koukut jne. tulee olla jykeviä ja kiinnitettyinä turvallisesti aseen varteen. [DW] letkukuristimet, U-kiinnikkeet tai muut vastaavanlaiset kiinnityslaitteet tulee teipata päältä estääkseen tarttumisen ja ulkonäön vuoksi. Ruuvit, pultit ym. voidaan jättää saataville kiristämistä varten.
10.Aseen minkään osan ei tule päästä voimaa käytettäessä vastustajan kasvosuojaan enempää kuin 12.7mm syvälle. Rottinkiaseilla saa olla käsiosa halkaisijaltaan vähemmän kuin 31.8mm, niinkauan kuin ne täyttävät tämän vaatimuksen.
11. Rottinkia ei saa käsitellä niin, että sen joustavuus vähenee huomattavasti (esim. vahalla, resiinillä, lasikuidulla käsitelty jne.).
12. Mikään ase ei saa ylittää 2.73kg painoa.
14. ”Nyrkkitikarit” tai muut pistoaseet joilla on terä poikittain käsiosaan nähden ei ole sallittu.
15. Ei lapio-tyylisiä käsiosia missään pistoaseissa.
16. Aseissa, jotka ovat alle 1.22m tai yli 2.29m pituudeltaan, ei saa olla takapistokärkeä tai pistokärkeä molemmissa päissä.
B. Yhdenkädenaseet
1. Yhdenkädenaseet tulee olla rakennettu jostakin seuraavista:
rottinki
Siloflexi (tai vastaava), jossa on rottinki sisällä.
Luonnonvärinen pyöreä polypropyleenitanko (max. 31.8mm)
Ja se ei saa olla vähempää kuin 31.8mm halkaisijaltaan (mukaanlukien teipit) koko pituudeltaan, kahvaa lukuunottamatta.
2. Rottinkiytimellä olevat Siloflexit tai niiden vastineet tulee rakentaa käyttämällä putkimaista materiaalia joka täyttää ASTM vaatimuksen D-2239 tai vastaavan kansainvälisen vaatimuksen, niin että halkaisija on vähintään 31.8mm ja seinämät 3.2mm sekä sisäosa jonka rottinki täyttää kokonaan. Ajoittaisia tarkastuksia tulee tehdä sisäosan kunnon tarkistamiseksi.
3. Jos pistokärkeä käytetään, sen tulee olla halkaisijaltaan vähintään sama kuin aseen varren jossa ne on kiinni ja niissä tulee olla vähintään 19.1mm joustavaa materiaalia jäykän kärjen edessä antamassa vähintään 9.53mm progressiivisen resistentin koko pinnaltaan. (huom. peukalolla painaminen pistokärjen keskeltä ei ole riittävä testi. Pistokärjen pitää antaa koko pinnaltaan periksi sääntöjen vaatiman määrän) .
4. Miekoissa tulee olla käsisuoja, kuten korikahva, väistin tai vastaava.
C. Yhdenkäden massa-aseet
1. Varsien tulee olla vähintään 31.8mm halkaisijan omaavaa rottinkia.
2. Lyöntipää tulee kiinnittää vakaasti varteen. Lyöntipään tulee antaa vähintään 12.7mm progressiivista resistenssiä lyöntipinnan ja varren välillä.
3. Jos pistokärkeä käytetään, sen tulee olla halkaisijaltaan vähintään sama kuin aseen varren jossa ne on kiinni ja niissä tulee olla vähintään 31.8mm joustavaa materiaalia jäykän kärjen edessä antamassa vähintään 12.7mm progressiivisen resistentin koko pinnaltaan.
4. Massa-aseen kokonaispituus ei saa ylittää 1.22m
D. Kahdenkäden lyömäaseet
1. Kaikki aseet tulee valmistaa rottingista, jonka vähimmäispaksuus tulee olla 31.8mm (mukaanlukien teippi). Salkoaseiden terät saa valmistaa halkaistulla rottingilla, kunhan palaset on kiinnitetty turvallisesti varteen.
2. Ase ei saa olla liian joustava.
3. Jos aseessa on lyömäpää, sitä ei tule rakentaa yksinomaan jäykästä materiaalista. Lyöntipää tulee olla turvallisesti ja vakaasti kiinnitetty varteen. Lyöntipään tulee antaa 12.7mm progressiivisesti periksi lyöntipinna ja aseen varren välillä. Puolikovat ultra-kevyet muotoillut vaahtomuovipäät sekä laminoidut tai halkaistut rottingit eivät tarvitse sääntöjen vaatimaa 12.7mm progressiivista antoa, niin kauan kuin niiden rakennettu niin, että lyönnit muistuttavat pehmustamattoman yhdestä rottinkipalasta valmistetun aseen lyöntiä.
4. Millään aseella ei voi olla lyöntipäätä tai -terää molemmissa päissä asetta.
5. (a) Pistokärjen tulee olla yli 7.5 jalkaa pitkissä aseissa vähintään 50.8mm halkaisijaltaan ja paksuudeltaan 50.8mm joustavaa materiaalia kovan kärjen edessä, antaen näin progressiivisen joustavuuden.
(b) Pistokärjen tulee olla alle 7.5 jalkaa pitkissä aseissa vähintään yhtä paljon kuin mitä aseen halkaisija on ja paksuudeltaan 38.1mm joustavaa materiaalia, antaen näin progressiivisen joutavuuden.
6.Aseen kokonaispituus ei saa ylittää 2.286m
7. [DW] Edistääkseen autenttista vaikutelmaa, kaikilla aseilla tulee olla JOKO väistin TAI selvästi havaittavissa oleva pää, joka on vartta leveämpi, näin esittäen joko miekka tai salkoasetta.
E. Rottinkikeihäät
1. Rottinkikeihäillä ei saa olla lyöntiterää tai -päätä.
2. Varsien pitää olla vähintään 31.8mm halkaisijan omaavaa rottinkia.
3. Pistokärjen tulee olla vähintään 50.8mm halkaisijaltaan ja paksuudeltaan 50.8mm joustavaa materiaalia, antaen näin progressiivisen joustavuuden.
4. [DW] Keihään kokonaispituus saa olla enintään 2.743m
F. Lasikuitukeihäät
1. Lasikuitukeihäillä ei saa olla lyöntiterää tai -päätä.
2. Lasikuitukeihäät tulee rakentaa pultruusiomenetelmällä valmistetuista lasikuituvarsista, joiden ulkohalkaisija pitää olla vähintään 31.75mm ja maksimissaan 33.38mm. Vähimmäispaksuus seinämille saa olla valmistajan ilmoittamana 3.2mm ja mitattuna vähimmäispaksuus saa olla 2.38mm.
3. Varren pää, johon pistokärki tulee, tulee olla suojattuna ”schedule-40” PVC hatulla, jossa on sama sisähalkaisija kuin mikä on varren ulkohalkaisija (31.8mm). Pistokärki tulee kiinnittää tämän suojan päälle.
4. Kaikissa lasikuitukeihäissä tulee olla pistokärki, joka on vähintään 50.8mm halkaisijaltaan ja paksuudeltaan 50.8mm joustavaa materiaalia PVC-suojan edessä ja näin antaen sille progressiivisen resistanssin ilman että se mikään pääsee kosketukseen PVC-suojan kanssa.
5. Varret voivat olla koottavia käyttäen välikappaleena lasikuitutankoa tai putkea, jonka seinämät on vähintään 3.2mm tai vastaavaa materiaalia ja ulkohalkaisijan ollessa 25.4mm ja kappaleen pituuden 203 – 304mm. Keihäässä voi käyttää vain kahta välikappaletta. Jokainen katkaistu pääty tulee siistiä halkeamilta tai vääntyneiltä kuiduilta. Tangon tulee jatkua vähintään 101.6mm jokaisen palan päädyn sisään. Jompaakumpaa tai molempia seuraavista vaihtoehdoista tulee käyttää kiinnittämiseen:
i. Epoksoida molemmat päät lasikuitutangosta ennen kiinnittämistä.
ii. Epoksoida yksi pää lasikuitutangosta ennen kiinnittämistä ja kattavasti teipata kappale kiinni toiseen lasikuituteipillä.
6. Takaosa varresta tulee olla sileä eikä siinä saa olla halkeamia tai vääntyneitä kuituja. Peräpääty tulee teipata tai muulla tavoin sulkea. Jos koko ase on teipattu kauttaaltaan, marski voi vaatia että yksi alue paljastetaan teipiltä jotta voidaan selvittää onko se tehty pultruusiomenetelmällä lasikuidusta.
7. [DW] Keihään kokonaispituus ei saa ylittää 2.743m
G. Heittoaseet – Näitä aseita voi käyttää iskemiseen taikka ne voi myös heittää melee skenaariossa, jossa on sallittu käyttää heittoaseita. Tämä voi tarkoittaa pistä-ja-heitä keihäitä, kirveitä, veitsiä jne.
1. Varret tulee olla rakennettu vähintään 31.8mm rottingista tai kahdesta kerroksesta Siloflexiä tai vastaavaa. Ulompi kerros Siloflexiä tulee olla 25.4mm sisähalkaisijaltaan ja ulkohalkaisijaltaan 31.8mm, ulompi kerros tulee olla 19.1mm sisähalkaisijan Siloflexiä.
2. Siloflexiä käytettäessä molemmat päädyt tulee suojata schedule-40 PVC hatulla, jonka sisähalkaisija tulee olla sama kuin varren ulkohalkaisija (31.8mm), tai kumistopparilla tai vastaavalla tavalla jolla estetään putkea läpäisemästä pistokärkeä. Tämän tulee olla turvallisesti kiinnitettynä paikallaan liimalla ja/tai teipillä.
3. Pistokärki tulee tehdä kaikkiin päätyihin joiden voidaan kohtuudella olettaa osuvan taistelijaan kun asetta käytetään tai heitetään. Kärjen tulee olla vähintään 50.8mm halkaisijaltaan ja paksuudeltaan 50.8mm joustavaa materiaalia, antaen näin progressiivisen resistanssin.
4. Jos aseella on lyömäpää, sitä ei saa valmistaa ainoastaan jäykästä materiaalista. Pää tulee kiinnittää vakaasti varteen tai kahvaan. Lyöntipään tulee antaa vähintään 12.7mm progressiivista joustua lyöntipinnan ja varren tai kahvan välillä.
5. Aseessa tulee olla omistajan nimi, kuningaskunta ja ryhmä selvästi ja pysyvästi painettuna englantilaisin kirjaimin tunnistamista varten.
6. Aseen kokonaismassa ei saa ylittää 0.907kg.

Määritelmiä:
Jäykkä materiaali: 
a. teräs vähintään 1.2mm tai alumiini 1.9mm
b. muu metalli riittävällä paksuudella antamaan sama jäykkyys kuin ylläolevissa, mukaanlukien lämpökäsitelty teräs tai alumiini.
c. Korkean iskunkestävyyden muovi kuten ABS tai polyeteeni riittävässä paksuudessa antamaan sama jäykkyys kuin yllä mainituissa.
d. Paksu nahka, joka on käsitelty kovaksi kuumassa vahassa, kyllästetty polyesterihartsilla tai muuten käsitelty pysyvästi kovaksi nahaksi.
e. Kaksi kerrosta käsittelemätöntä paksua nahkaa.
f. Muu vastaava materiaali kuin yllä mainitut.
Paksu nahka:
jäykkää tammiparkittua nahkaa nimellisesti 4.368mm paksuutta. Tunnetaan myös 11 oz. nahkana.