AmC säännöt

Aarnimetsäcupin säännöt
1. Yleistä

Aarnimetsä cup on SCA fighting-kilpailu, joka järjestetään vuosittain. Kilpailu koostuu neljästä tai viidestä osakilpailusta, jotka pyritään järjestämään tasaisesti ympäri vuotta. Osakilpailuiden järjestämisvastuuta pyritään kierrättämään eri kaupunkien välillä siten, että kilpailut jakaantuvat mahdollisimman tasaisesti niiden kaupunkien välillä, missä SCA fighting-toimintaa on.

Jokainen osakilpailu käydään samoilla säännöillä ja pisteytyksellä.

Taistelija voi osallistua haluamiinsa osakilpailuihin maksamalla osallistumismaksun, joka on ns. vuosimaksu. Vuonna 2015 se on 5 euroa per osallistuja. Samalla maksulla voi siis osallistua useampaan osakilpailuun, samana vuonna. Osallistumismaksut käytetään kilpailun kulujen kattamiseen (palkinnot, kylmäpussit, juotava tms.). Mikäli vuodelta jää rahaa käyttämättä, ne käytetään seuraavan vuoden kilpailun järjestämiseen.
Kokonaiskilpailun lopulliset tulokset määräytyvät sen mukaan, paljonko taistelijat ovat keränneet pisteitä osakilpailuista, yhden vuoden osalta yhteensä. Eniten pistetä kerännyt voittaa jne.

Osakilpailuissa käytettävät ottelusäännöt ovat Euroopan SCA:ssa kilpailuajankohtana käytössä olevat SCA fighting säännöt.

2. Paikka- ja järjestelyvaatimukset

Osakilpailu tulisi järjestää paikassa, missä taistelijoille löytyy säälliset sisätilat pukeutumistiloiksi, sekä riittävästi sisä- tai ulkotilaa, jotta saadaan riittävä määrä kenttiä. Mikäli otellaan sisällä, tilan tulee mahdollistaa normaalien SCA-sääntöjen käyttämisen ottelemiseen (esim. polvilleen meneminen).

Yhden kentän minimikoko on 8m x 8m.

Peseytymistilat ovat erittäin suositeltavat.

Järjestävän seuran tulee huolehtia, että paikalla on riittävä henkilöstö. Paikalle tulee olla vähintään tulosten kirjaaja, yksi marski jokaista kenttää kohti sekä ensiapuvastaava. Ensiapuvastaava voi olla myös tulosten kirjaaja tai marski.

3. Yksittäisen osakilpailun säännöt

Otteluformaatti on ns. “voittaja jää kentälle”. Jokaisen yksittäisen ottelun voittaja jää kentälle, häviäjän poistuessa odotusjonoon.

Ottelun häviäjä käy ilmoittamassa tulosten kirjaajalle ottelun voittajan nimen, ja voittaja saa yhden voittopisteen.

Edellisen ottelun häviäjän poistuttua kentältä jonon päähän, jonosta seuraava menee kentälle, ja ottelu alkaa heti ottelijoiden ollessa valmiita.

Mikäli tapahtuu ns. tuplatappo, eli ottelu päättyy tasan, molemmat ottelijat poistuvat kentältä eikä kumpikaan saa pisteitä.

Mikäli ottelija joutuu lopettamaan kesken ottelun esimerkiksi varusterikon takia, kumpikaan ei saa pisteitä kyseistä ottelusta.

Mikäli voittajalle jäi ns. vammoja, esim. käden menetys, ne säilyvät niin kauan, kunnes taistelija häviää ja joutuu odotusjonoon.

Osakilpailu kestää 90 minuuttia. Ajanlasku alkaa ensimmäisen ottelun alkaessa, eikä ajanlaskua keskeytetä, vaikka taistelut jostain syystä keskeytyvät. Ainoastaan pitkä viivytys, esim. loukkaantymisen aiheuttama, keskeyttää ajanlaskun. Tulosten kirjaaja huolehtii kellosta. Kun aika tulee täyteen, tulosten kirjaaja huutaa “HOLD” ja osakilpailu päättyy välittömästi.
Mikäli matsaajien määrä laskee alle kolmen (eli jonossa ei ole ketään), tulee välittömästi 15 minuutin tauko jota ei lasketa kuuluvaksi 90 minuutin kokonaiskestoon. Jos tauon jälkeen yhä edelleen on vain kaksi matsaajaa, keskeytetään kisa ja tulokset lasketaan sen hetken pisteiden pohjalta.

Osakilpailun alussa ottelijat järjestyvät odotusjonoon, kokonaispisteiden mukaisessa käännetyssä järjestyksessä. Eli eniten pisteitä saaneet menevät viimeiseksi jne. Vuoden ensimmäisessä osakilpailussa osallistujien järjestys arvotaan. Ennen ajanlaskun aloitusta, jonon kärjestä menee valmiiksi kentälle/kentille kaksi ottelijaa per kenttä.

Kenttien määrä riippuu ottelijoiden määrästä:

1-9 ottelijaa -> 1 kenttä
10-19 ottelijaa -> 2 kenttää
20-29 ottelijaa -> 3 kenttää
jne.

Mikäli taistelijoiden määrä muuttuu osakilpailun aikana, se muuttaa välittömästi kenttien määrää. Jos esimerkiksi ottelijoita keskeyttää tai pitää taukoa niin moni, että osallistuva ottelijamäärä laskee alle kymmenluvun, poistetaan vastaavasti kenttiä sen mukaan.

Ottelijat voivat vapaasti poistua odotusjonosta tauolla, palata takaisin jonon perälle tai keskeyttää kokonaan. Ottelijat voivat halutessaan myös liittyä mukaan, vaikka osakilpailu olisi jo alkanut.

Osakilpailussa eniten voittopisteitä saanut saa 100% ( = 100 pistettä osakilpailusta), muut prosenttimäärän, joka on suhteessa kilpailussa saatuun voittopisteiden määrään verratuna voittajan voittopisteisiin.

4. Palkinnot

Vuoden viimeisin osakilpailun jälkeen palkitaan kokonaiskilpailun kolme parasta.
Yksittäisessä osakilpailussakin voidaan palkita esim. kolme ensimmäistä, mutta se ei ole välttämätöntä.